Tegen VGV
 
  Verklaring tegen meisjesbesnijdenis
De zomerperiode is begonnen en dat betekent dat meisjes die uit een land komen w...  |  lees meer »
  FSAN Actuele cijfers over VGV bekend gemaakt door Pharos
Actuele cijfers over VGV bekend gemaakt door Pharos  |  lees meer »
  Verandering door verbinding; Een verslag van de Zero Tolerance Day 2019 in Amsterdam
In 2003 is 6 februari uitgeroepen als internationale dag tegen Vrouwelijke Genit...  |  lees meer »
actueel overzicht
Momenteel geen berichten...
 • ZWANGERSCHAP EN VROUWENBESNIJDENIS
  FSAN Video
 • De Bestrijding van Meisjesbesnijdenis in Ned...
  FSAN Video
 • Aida (42) over meisjesbesnijdenis en het bel...
  FSAN Video
 • Istahil (47) vertelt over haar besnijdenis a...
  FSAN Video
 • Verklaring tegen meisjesbesnijdenis
  FSAN Video
 • ’Je bent mooi zoals je bent’
  FSAN Video
 • Interview with Zahra Naleie
  FSAN Video
 • VGV onderzoeken
  FSAN Video
 • Meisjesbesnijdenis en religie
  FSAN Video
 • A Statement Opposing Female Circumcision (FS...
  FSAN Video
 • Zorg voor besneden vrouwen in Nederland
  FSAN Video
 • Breaking The Silence - De Stilte Verbreken
  FSAN Video
 • Professor Hidir legt uit: Vrouwenbesnijdenis...
  FSAN Video
 • Vrouwen spreken over Vrouwelijke Genitale Ve...
  FSAN Video
 • Hees Gudniinka Hablaha NAFIS Network
  FSAN Video
 • De Engel Komt Terug
  FSAN Video
 • Somali Poem / Spoken Word / Buraanbur on Fem...
  FSAN Video
 • Zero Tolerance Day - Somali National TV - 6 ...
  FSAN Video
ARTIKELEN VGV
Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking 2016 - End FGM: Prevention, Protection and Provision Care

Zero Tolerance Day Against Female Genital Mutilation 2016

Vrijdag 5 februari 2016 organiseerde het Platform 6/2 de jaarlijkse Zero Tolerance Day Against Female Genital Mutilation in Nieuwegein. Dit was alweer de dertiende editie. Het blijft complex om aan buitenstaanders uit te leggen wat voor soort dag dit nu eigenlijk is. Het is namelijk echt geen feestdag, maar het is ook geen herdenking. Het is een dag die in het teken staat van een kwalijke traditie en de bestrijding ervan. Centraal staan de FGM Survivors. Zij zijn degene die ooit slachtoffer zijn geworden van deze traditie en hoe voorkomen kan worden dat jonge vrouwen/meisjes blootgesteld worden aan de mishandeling. Op de Zero Tolerance Day komen alle betrokken partijen uit Nederland samen om kennis en kunde over vrouwenbesnijdenis te delen. Het evenement stel geïnteresseerden en betrokkenen vanuit Nederlandse organisaties en partijen die zich inzetten voor de aan- pak van VGV, zoals hulpverleners, zelforganisaties, sleutelpersonen, NGOs, onderzoekers en bestuurders etc. in staat om elkaar te ontmoeten en te netwerken.  

Het IAC en de eerste Zero Tolerance Day

Op 6 februari 2003 hield het Inter-African committee (IAC) een internationale conferentie in Addis Abeba, Ethiopië. Afgevaardigden van dertig Afrikaanse landen en een aantal organisaties van de Verenigde Naties discussieerden over de traditie Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) en de ernstige schadelijke gevolgen die deze traditie heeft voor meisjes en vrouwen. De afgevaardigden waren het er unaniem over eens dat er een eind moet komen aan deze traditie in Afrika en de rest van de wereld. Daarnaast riepen ze 6 februari uit tot de internationale Zero Tolerance Day (ZTD) tegen VGV. NGO's kunnen lid worden van het IAC en op deze manier maakt FSAN ook deel uit van het IAC.


Platform 6/2

In Nederland is Platform 6/2 opgericht om gehoor te geven aan de oproep van het IAC. Sinds 2004 organiseert dit platform elk jaar een bijeenkomst om in Nederland meer bekendheid te geven aan VGV en discussie te voeren over de wijze waarop VGV bestreden kan worden. Platform 6/2 bestaat uit de volgende organisaties: Defence for Children - ECPAT, Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), Plan Nederland en AWEPA (Association of European Parliamentarians with Africa). Dit jaar had FSAN de leiding in het organiseren van de bijeenkomst. 


2016 END FGM: Prevention, Protection and Provision Care

De afgelopen jaren heeft het Platform de aanpak ter voorkoming van VGV in Nederland centraal gesteld. Dit jaar werd er prominent aandacht besteed aan het Nederlandse nazorg programma door middel van een paneldiscussie en werd reconstructieve zorg voor besneden vrouwen belicht worden. Daarnaast werden nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen, zoals de aanhoudende vluchtelingenstroom, worden besproken. Dit omdat ook vluchtelingen uit VGV risicolanden zoals Eritrea naar Nederland komen. Ook werd dit jaar VGV op Europees niveau weer worden belicht. Dit keer door aandacht te besteden aan de Istanbul Conventie, hét kader in de strijd tegen gender gerelateerd geweld.


Dagvoorzitter mr. Dominica Ghedei

De dag voorzitter was Dominica Ghedei. Ghedei begon in de jaren '80 als tolk Amhaars-Nederlands en Amhaars-Italiaans, werd uiteindelijk rechter-plaatsvervanger, sectie bestuursrecht van de Arrondisement rechtbank in Amsterdam en is sinds 2012 lid van het College voor de Rechten van de Mens. Vandaar dat zij natuurlijk niet kon ontbreken op dit evenement.

Wethouder Hans Adriani uit Nieuwegein

Vertegenwoordiger van de gemeente waar de editie van dit jaar plaats vond was wethouder Hans Adriani. Hij gaf een zeer betrokken toespraak en was al langere tijd in contact met de verschillende FGM activisten en organisaties die Nieuwegein rijk is. Ook besprak hij zijn visie op de meest effectieve vorm van preventie. Volgens hem zou het mogelijk moeten zijn om alle meisjes die slachtoffer dreigen te worden, verplicht jaarlijks te laten controleren door een arts. Natuurlijk werd dit idee niet door iedereen volledig omarmt, mede doordat een dergelijke aanpak en ingreep ook een vorm van discriminatie te weeg kan brengen.

Dr. Mr. Ineke Boerefijn over de Istanbul Conventie

Dr. Mr. Ineke Boerefijn van het College van de Rechten van de Mensen gaf een lezing over de Istanbul Conventie. De Istanbul Conventie ook bekend als het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweldschept de voorwaarden voor een wetgeving in Europa om vrouwen tegen alle vormen van geweld te beschermen en om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en aan huiselijk geweld, het geweld te voorkomen en te vervolgen. In 2014 is het verdrag officieel in werking getreden en inmiddels hebben 39 landen het verdrag getekend. Het ratificeren van het verdrag houdt in dat landen zich wettelijk hebben te houden bij het in werking treden van het verdrag. Ook zijn staten verplicht om bepaalde handelingen strafrechtelijk te vervolgen. Onder artikel 38 van het verdrag is vrouwen besnijdenis nu in 39 landen strafbaar. 


Diana Geraci (Pharos) over VGV buiten Afrika


De afgelopen jaren is bekend geworden dat wereldwijd op veel meer plekken dan eerder gedacht vrouwelijke genitale verminking voorkomt. Diana Geraci van Pharos sprak onder andere over de verschillende vormen, cijfers en statistieken van VGV in landen zoals India, Pakistan, Iran en Indonesië, die tot nog toe vrij onbekend waren. Een dag voor de Zero Tolerance Day stond er in de Volkskrant nog een artikel over meisjesbesnijdenis in Indonesië. Nederland kent natuurlijk van oudsher een grote Indisch-Nederlandse gemeenschap, maar ook een Indonesische gemeenschap die zich een kortere tijd in Nederland bevindt. Zou meisjesbesnijdenis ook plaats vinden binnen deze laatste gemeenschap? 

 

Sahra Muse


Sahra Muse is al geruime tijd een van de actieve sleutelpersonen van FSAN. Samen met bijvoorbeeld Rukio Adowe speelde zij in een 'VGV voorlichting film' Hooyo macaan. Ze treedt ook op met het toneel gezelschap Women Connected. Zij verzorgde op de Zero Tolerance Day een vrolijk intermezzo, waarin ze een aantal van haar persoonlijke ervaringen deelde met het publiek. FSAN is erg blij met haar werk als sleutelpersoon mede door de boeiende manier waarop ze kan voordragen.

 

Zahra Naleie (FSAN)

FSAN's programma manager Zahra Naleie zou eigenlijk geen presentatie geven, maar door wat veranderingen in het programma, gaf zij uiteindelijk de presentatie over VGV in Eritrea. Er wordt het komende jaar een stijgend aantal Eritrese vluchtelingen verwacht. Dit vraagt om voorbereiding in verband met de hoogstwaarschijnlijke stijging in besneden vrouwen en mogelijke meisjes die risico lopen besneden te worden.   

 

Dr. Refaat B. Karim

 

Dr. Karim maakte vanaf het begin duidelijk. Hij noemt zich zelf geen activist, hij is eigenlijk een commerciële professional. Hij is chirurg en oorspronkelijk ervaren in het doen van operaties voor transgenders die een geslachtsverandering willen ondergaan, tegenwoordig doet hij reconstructieve operaties voor reeds besneden vrouwen. Deze reconstructieve operaties worden niet altijd vergoed. Wanneer er een diagnose gesteld wordt dat een vrouw pijn ervaart door haar besnijdenis, dan wordt de operatie wel vergoed. Wanneer er geen pijn is geconstateerd, kan hij de operatie niet declareren. Toch voert hij de operatie dan wel uit. Hij gelooft dat hij met de reconstructieve operaties ook mee werkt aan de preventie van meisjes besnijdenis, omdat een vrouw die de operatie ondergaan heeft nooit haar dochters de besnijdenis zal laten ondergaan.

Panel Discussie over Zorg voor Besneden Vrouwen.

De volgende mensen namen deel aan deze panel discussie; Fatouma Diallo (Guinee Conakry) ambassadeur in Noord Nederland, Amna Gadala (Egyptisch) VGV Sleutelpersoon in Den Haag, Marisa Abdulgani (Somalisch) verpleegster voor GGD Haaglanden, Afrah Abdullahi VGV ambassadeur Noord Nederland en Erick Vloeberghs Pharos expertisecentrum in gezondheidsverschillen. De panel leden bespraken de positieve ontwikkelingen en de knelpunten in de strijd tegen VGV. Ook werd er gediscussieerd met het publiek en werd onder andere de vragen gesteld waarom er eigenlijk geen Nazorg spreekuur in Amsterdam is en waarom sleutelpersonen uit Noord Nederland minder betaald krijgen dan diegene die actief zijn in de rest van het land.
 

Afsluiting door Plan Nederland en Mohamed Said (bestuurslid FSAN)

Plan Nederland gaf een beeld van het internationale werk van Plan in Egypte met behulp van de video; Ending Harmful Practices in Egypt. Mohamed Said secretaris van FSAN heeft het evenement afgesloten.


Naar aanleiding van de Zero Tolerance Day heeft het Algemeen Dagblad nog aandacht besteed aan het werk van FSAN door een interview af te nemen met Zahra Naleie. Wij zijn blij dat ruim 110 mensen de Zero Tolerance Day hebben bezocht. Wij zetten ons in voor positieve ontwikkelingen en alle  en hopen met de Zero Tolerance Day van 2017 wederom betere resultaten te presenteren . Tevens wordt op dit moment een film gemaakt over het werk van FSAN m.b.t. VGV. Blijf op de hoogte en volg onze website voor meer nieuws.

 

 

« terug  |   print artikel  |  deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin

 
FSAN - Federatie Somalische Organisaties Nederland
 
nl uk